Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M. Krievāns

11:00

06.01.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde