Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

A.Mackevičs

21.04.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde