Radošā pēcpusdiena bērniem “Svece manā plaukstā” Sveču veidošana no bišu vaska plāksnēm

Kultūra

Eglaines pagasta kultūras nams

S. Sutiņa-Zutiņa t. 28627831 kultura@eglaine.lv

17:00

03.02.2023

Meteņdienas pasākums “Metens nāca pār kalniņu…” Dziesmas, danči, rotaļas. Aicinām ierasties maskās.