Radoša darbošanās bērniem vasaras brīvlaikā

Kultūra

Maļinovas pagasta bibliotēka

E. Kokina t. 28786660 biblioteka@malinova.lv

14:00 - 16:00

07.06.2022

Ielīgošanas pasākums “Vakars pie Jāņuguns”