Radošā darbnīca “Rotaslietu izgatavošanas meistarklase” ar pagasta aktīviem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

16:00

12.12.2022

Vācu valodas valsts 53. olimpiādes otrais posms