Pārgājiens “Pilskalniem pa pēdām” Ilūkste –> Bebrene

Tūrisms

Ilūkstes Raiņa vidusskola

09:30

14.10.2023

Šēderes KN “Rudens sauc uz tējas tasi visus Šēderes pagasta seniorus”