Šēderes KN “Rudens sauc uz tējas tasi visus Šēderes pagasta seniorus”

Kultūra

Šēderes kultūras namā

15:00

10.10.2023

Sevis izzināšanas pārgājiens “Pilskalnes Siguldiņā”.