Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

09:00

15.11.2023

Atsavināšanas komisijas sēde