LU Cietvielu fizikas institūta ikgadējās sacensības “Saules kauss” 5.–12. klašu skolēniem

Izglītība

LU cietvielu fizikas institūts

A. Šuksto

20.05.2023

Novada čempionāts vieglatlētikā