Līgo vakara jestrais koncerts “Tā Līgo Bebrenē”

Kultūra

plkst. 19.00 Lustīgais Bebra tirgus

plkst. 20.00 Dziedam un dejojam kopā ar:

vokālo ansambli “Sarmas”,

Eiropas deju kopu “Rudzupuķes”,

folkloras kopu “Ritam”

plkst. 21.00 Līgo nakti ieskandināsim kopā ar Jēkabpils tautas nama kapelu “Kreicburgas ziķeri”.

Pēc koncerta danči līdz rīta gaismai

Bebrenes dzirnavu laukumā

G. Kolosovska t. 29400255 kultura@bebrene.lv L. Pauļuka t. 25155458 turisms@bebrene.lv

19:00

23.06.2022

Dienas jauniešu nometne “Emociju laboratorija”