Lieldienu pasākums “ Vai tad zaķi olas dēj?”

Kultūra

Piedalās Dvietes KN amatiermākslas kolektīvi: Dvietes KN VPDK “Dviete”, senioru deju kopa “Saulespuķes”, līnijdeju grupa “Atkal”,  amatierteātris   “Nebēdnieki”.  Pēc koncerta rotaļas kopā ar Lieldienu Zaķi.

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kulinaliga@inbox.lv

15:00

17.04.2022

Ivijas Blokas skečkomēdija “Teātris”