Lielās pagasta Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

16:00

13.12.2022

Radošā darbnīca “Rotaslietu izgatavošanas meistarklase” ar pagasta aktīviem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem