Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts “Skaista mana Tēvu zeme!”

Kultūra

Piedalās: Dvietes amatiermākslas kolektīvi, Rites pag. sieviešu vok.ansamblis “Rites balsis”, Elkšņu sieviešu vok.ans. “Tik un tā”.

 

Balle ar Eināru plkst. 20.00

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

16:00

18.11.2022

Konkurss “Izveido savu Mārtiņdienas gaili”