Konsultatīvais atbalsts Pilskalnes pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam

Sociālais dienests

Pilskalnes pagasta pārvalde

A.Jegorova

13:00

28.09.2022

Konsultatīvais atbalsts Eglaines pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam