Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

19.10.2023

Komiteju sēdes