Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

19.10.2023

Komiteju sēdes