Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

05.10.2023

Mamogrāfa izbraukums uz Ilūksti un Subati