Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

05.10.2023

Mamogrāfa izbraukums uz Ilūksti un Subati