„Katrai ģimenei sava saulespuķe”

Kultūra

Saulespuķu stādīšanas akcija

Sabiedriskais centrs “Laucesa”

V. Kvetkovska t. 65471034 kultura@laucesa.lv

14:00

15.05.2022

Baltā galdauta svētki