Jauniešu projekta “Kopā stipri” īstenošana

Izglītība

Novada kultūras centrs “Vārpa”

N.Pēterāne

11:00

02.06.2022

Jauniešu projekta “Kopā stipri” īstenošana