Izzinošs pasākums par Jaunsventes parku bērniem, kuri māk skaitīt līdz 100

Jaunatne

Jaunsventes parks

14:00

11.08.2023

Pasākums bērniem ”Drīz uz skolu jāiet!”