Pasākums bērniem ”Drīz uz skolu jāiet!”

Jaunatne

Silenes centrālais laukums

12:00

31.08.2023

Atpūtas vakars ”Tiem, kam pāri...”