Izbraukuma bibliotēka

Kultūra

Tabores pagasta bibliotēka

10:00

18.05.2023

Intelektuālā sadraudzības spēle ar kaimiņpagastu komandām