Interaktīvs seminārs “Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labjūtību un motivāciju”

Pašvaldība

projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros (Dalībnieku skaits ir ierobežots, iepriekšējā pieteikšanās obligāta)

Lielbornes muiža

J.Valaine

12:00

02.12.2022

Ķekatnieki Kalupē! Amatiermākslas kolektīvi ar savu programmu dodas ciemos pie kalupiešiem