Igauņu ģimenes koncerts Zaļumballe ar Normundu

Kultūra

Ieeja par maksu:

  • balle un koncerts 8,00 eiro
  • balle 5,00 eiro
  • koncerts 5,00 eiro

Ilūkstes estrāde

20:00

12.08.2023

“Vasara dārgumu lādē” atpūtas vakars bērniem