Galda spēļu sacīkstes

Kultūra

Galda spēles Subatē ir iecienītas. Uz sacīkstēm tiek aicināti dažāda vecuma dalībnieki. Iespēja iepazīt jaunas spēles un izspēlēt jau zināmās.

Subates KN

G. Okmane, t. 27150854, gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

17:30

16.03.2022

Skiču ideju - zīmējumu konkurss “Subates vēsturiskā centra apbūves saglabātāja goda zīme”