Dalība akcijā “Esi sveicināta, Saule!”

Kultūra

Pie Līksnas pagasta kultūras nama, amatiermākslas kolektīvu dalībnieki sēs “saules māju”.  Lasīsim dzeju un   sarunāsimies pie tējas tases.

Līksnas pagasta kultūras nams

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv

18:00

05.05.2022

„Katrai ģimenei sava saulespuķe”