“Bērna acīm raugoties”

Bērnu zīmējumu izstāde (kā bērni jūtas, ko domā un  ko vēlas redzēt šajā pasaulē)

Eglaines kultūras nama logos

S. Sutiņa-Zutiņa t. 28627831 egl_kult@inbox.lv

01.06.2022 - 06.06.2022

Valentīnas Malaševskas izstāde “Līniju rotaļas”