Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

03.07.2024

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde