Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

13:00

11.07.2024

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde