Pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

20.09.2023

Pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde