Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

19.07.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde