Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (konferenču zāle)

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

13.06.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde