Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

20.12.2022

Sveču liešanas meistarklase ar Medumu skolas bērniem