Sveču liešanas meistarklase ar Medumu skolas bērniem

Kultūra

Medumu pagasta bilbiotēka

A. Drozdova t. 27095164 tautas.nams@medumi.lv

13:00

07.12.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde