Animācijas filma bērniem “Spārnotā sardze”

Kultūra

Galda spēles Subatē ir iecienītas. Uz sacīkstēm tiek aicināti dažāda vecuma dalībnieki. Iespēja iepazīt jaunas spēles un izspēlēt jau zināmās.

Subates KN

G. Okmane, t. 27150854, gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

15:00

09.03.2022

Galda spēļu sacīkstes