Kalendārs

Kategorija

Kur

Šodien

Administratīvās komisijas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
14:00
08.02.2023

Drīzumā

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
10:00
09.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Zoom
09:00
10.02.2023

Administratīvās komisijas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
14:00
15.02.2023

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
16.02.2023

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
16.02.2023

Tautsaimniecības komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
16.02.2023

Attīstības komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
16.02.2023

Finanšu komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
16.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
14:00
20.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Konferenču zāle
09:00
21.02.2023

Administratīvās komisijas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
14:00
22.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
10:00
23.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Zoom
09:00
24.02.2023
  • 1