Zinību diena Naujenes PII “Rūķītis”

Izglītība

Un atkal ‘’liekam jaunu bildi iekšā’’!!! Naujenes PII “Rūķītis” sākas jauns mācību gads! Bērnudārza gaitas ir uzsākuši 28 jaunie bērni. Gan lielākie, gan mazākie bērni ar lielu sparu ir uzsākuši katrs savu darbiņu. Kāds mācās šņorēt kurpes, kāds iepazīt grupas biedrus, kāds uzticēties skolotājai, kāds lasīt un rakstīt burtus! Septembris vienmēr ir grūts, saspringts un pienākumu pilns mēnesis. Septembris ir kā jauns apņemšanās posms.

 Sākām ar Zinību dienas svinībām. Tā tiešām bija svētku diena! Tik daudz ziedu, dāvanu un pārsteigumu varēja vērot mūsu iestādē. Pašiem mazākajiem vēl nobira kāda asara, jo nu diena jāpavada bez vecākiem, bet “Trakie zinātnieki”, kas pie mums atceļoja no Zinību pasaules, spēja iedrošināt, iedvesmot un iepriecināt visus!

JAUNO MĀCĪBU GADU SĀKOT NOVĒLAM
VISIEM BĒRNIEM NENOGURSTOŠU ZINĀTKĀRI UN RADĪTPRIEKU,
VECĀKIEM – SPĒKU UN PACIETĪBU, ATBALSTOT SAVUS BĒRNUS,
PEDAGOGIEM – DAUDZ JAUNU IDEJU UN IZTURĪBU.

Vita Franckeviča

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Biķernieku pagastā