Zinību diena Naujenes pamatskolā

Izglītība

1. septembris –
tik tīrs kā neuzarts tīrums, kā
nesamīts sniegs.
Tas atnāk ar ziediem vīts,
ar cerībām sirdī lieliem un
maziem.”
(U. Kavicka)

Pēc vasaras, kad gaisā jūtama ābolu, gladiolu un asteru smarža, atkal satiekamies savā skolā – Naujenes pamatskolā. 1. septembrī – Zinību dienā – pat daba priecēja un ar spožu sauli apsveica visus, kas uzsāka jaunu darba cēlienu – augšupkāpienu zinību kalnā.

Šajā svētku dienā skolas aktu zālē pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki un ģimenes locekļi, lai ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 9. klases skolēni un 1. klašu skolēni, kuri uzsāk mācības skolā.

Zinību dienā klātesošajiem apsveikuma vārdus veltīja mūsu skolas direktors Pāvels BROVKINS, kurš skolēniem vēlēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, atklāt jaunus brīnumus, atrast jaunus draugus un ieraudzīt, cik skaista, daudzveidīga un interesanta ir pasaule mums apkārt! Vecākiem direktors novēlēja vienmēr būt pacietīgiem un  atbalstīt savus bērnus. Liels paldies tika teikts arī jauno skolnieku vecākiem, kuri uzticējuši savus acuraugus mūsu skolas saimei. 

Īpaši Zinību dienā tika sumināti pirmklasnieki un viņu klases audzinātāja Ingrīda BLEIDELE. Skolas saime tika iepazīstināta ar katru pirmklasnieku, nosaucot viņa vārdu, uzvārdu un saņemot no skolas direktora un klases audzinātājas pārsteiguma dāvanu. Savukārt Daugavpils novada partijas dāvanu pirmklasniekiem pasniedza un vēlēja panākumus skolas gaitās Augšdaugavas novada Jaunatnes lietu daļas vadītāja Olesja ŅIKITINA.

Pasākuma laikā tika pasniegtas Pateicības tiem skolēniem, kuri vasarā aktīvi iesaistījās skolas teritorijas labiekārtošanas darbos.

Zinību dienā visus klātesošos ar jaukām dziesmām priecēja skolas vokālie ansambļi “Spurgaliņas”, “Ķipariņi” un “Jautrie muzikanti” (vad. Inna KRALIKA).

Un tad skanēja zvans, kurš gan lielajiem, gan mazajiem skolēniem iezvanīja jauna mācību gada sākumu. Jauns mācību gads – tās ir ne tikai jaunas zināšanas, bet arī jauni iespaidi, jaunas tikšanās, jauni sasniegumi un dažādi pārsteigumi.

Veiksmīgu, interesantu un darbošanās prieka pilnu jauno mācību gadu! Lai šajā mācību gadā pietiek spēka darīt labus darbus un teikt labus vārdus, lai daudz radošu domu un visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Nīcgales dievnams nosvin 160 gadu jubileju