Zinību diena Bebrenē

Bebrenes pagasts

Līdz ar pirmo septembri, Bebrene ir kļuvusi par Augšdaugavas novada jauniešu galvaspilsētu. Šogad Bebrenes profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ir sen neredzēts skolēnu pieplūdums – pirmajā kursā mācīsies 68 skolēni.

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe stāsta: “Pašvaldība zina un redz savu pedagogu vai iedzīvotāju vēlmes mācīties kādā konkrētā vietā, kādā konkrētā skolā. Tāpēc tiešām pašvaldība mēģina sabalansēt gan vecāku intereses, gan arī skolēnu intereses, lai bērns varētu saņemt labu izglītību. Piemērs tam ir Bebrenes profesionālā vidusskola, kur pašlaik, 2023. gadā, pirmajā kursā ir iestājušies 68 bērni. Tas pierāda, ka pašvaldība neatlaidīgi strādā pie profesionālās izglītības attīstības un izprot, kur ir jābūt vidusskolai, kur profesionālās izglītības iestādei. Gribētos redzēt lielāku valsts atbalstu tieši profesionālai izglītībai, kuru dažkārt nākas finansēt vairāk pašvaldībai, nekā valstij. Gribētu novelēt ikvienam bērnam, kurš ir atnācis mācīties profesionālajā izglītībā, lai šie 4 gadi, ko jūs pavadīsiet Bebrenē vai Višķos, būtu tie, kas jums dotu iespēju nākotnē kļūt par labiem cilvēkiem ar labu profesiju.”

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršūne stāsta, ka profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcās ir veikts remonts, lai jaunieši, kas izvēlējās mācīties Bebrenē, ikdienā justos labi un komfortabli: “Mums ir prieks, ka viņi Bebreni piepildīja ar savam čalām, šeit ierodoties. Īstenībā bija pat tāds neliels apmulsuma brīdis, ka šeit ir tik daudz jauniešu – mums tiešām ir varens prieks, ka mūsu skolu ir izvēlējušies 68 jaunieši. Skola ir gatava darboties, skola ir gatava apgūt jaunas, radošas, inovatīvas metodes. Bebrenes skola īstenībā vienmēr ir bijusi atvērta dažādām inovācijām.”

Bebreniešiem ir gandarījums ne tikai par profesionālas izglītības attīstību un skolēnu pieplūdumu pagastā, bet arī par vēl vienu sakoptu vietu Bebrenē. Šogad tika īstenots projekts “Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” filiāles Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.” Projekta ietvaros tika veikti būvdarbi, nomainot jumta segumu un veicot siltināšanas darbus, ka arī nomainot logus, durvis. Pašlaik bērnudārza ēka ir kā jauns, pievilcīgs objekts pilsētvidē. Ēkas iekšpusē arī ir veikts remonts, padarot telpas patīkamas bērniem, pedagogiem un vecākiem. Neskatoties uz to, ka ir atlikuši bērnu rotaļu laukuma iekārtošanas darbi, lielākais darbs ir paveikts un bērni ar jaunā mācību gada sākumu ir atgriezušies sava mīļā bērnudārza mājā.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršūne ir gandarīta par paveikto: “Ir sācies jaunais mācību gads, tas ir sācies pozitīvi, jo visu vasaru mēs esam darbojušies, mēs esam strādājuši. Ļoti liels prieks, ka mēs ļoti daudz esam izdarījuši pašiem mazākajiem pirmsskolas izglītības grupiņā – viņi pēc deviņu mēnešu prombūtnes šodien ir atgriezušies savās vecajās, bet kā mēs sakām – jaunajās mājās. Ir uzsākts darbs arī pie teritorijas labiekārtošanas. Ir ļoti liels prieks, ka Bebrenes skolai ir komanda, jo mēs to darījām ar prieku, mēs to darījām lietus laikā, mēs to darījām saulei spīdot. Pašlaik mūsu paši mazākie ir tiešām sakārtotās telpās, apgūs savas pirmās zināšanas, iegūs jaunus draugus, mācīsies priecāties, mācīsies kopā būt, un noteikti viss izdosies. Protams, darāmā ir ļoti daudz, bet kā saka, ja tai Rīgā viss būs uzcelts, tad tā Rīga nogrims. Mēs viennozīmīgi negribam, lai Bebrene nogrimst, tāpēc mēs strādājam, mēs darām. Jo īstenībā sakopta vide, labvēlīga vide dod prieku gan strādāt, gan šeit būt un tas ir ļoti svarīgi. Un mēs tā uzskatām, ka Bebrenē ir par vienu sakoptu vietu vairāk, tā ir mūsu pirmsskolas izglītības grupiņa “Mazputniņš”. Es gribētu novēlēt visiem cilvēkiem Latvijā – lai ir prieks mācīt, mācīties un kopā būt!”

Bebrenes muižas pakājē, kur 4. septembri pulcējās Bebrenes profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi, pedagogi un bērnu vecāki, Bebrenes pagast pārvaldes vadītāja sveica atnākušos: “Mums ir liels prieks, ka atkal visas parka taciņas, Akmeņupes taka, Dvietes paliene, visas skaistās vietas būs piepildītas ar jūsu smiekliem, jūsu darbošanos, jūsu enerģiju. Jo, ja ir enerģija, jaunības spars, jaunības nedarbi un dzīvesprieks, tad mēs visi jūtamies priecīgāki. Novēlu jums visiem prast mācīties, prast priecāties un atrast brīdi arī pasapņot. Pasapņot par sevi, saviem vecākiem, par savām gaitām un atcerēties arī skolotājus. Ar pozitīvu smaidu, lai visiem mums izdodas un lai jauks mums šis mācību gads!”

Teksts, foto: Māra Multiņa

Jaunieši spēlēja volejbolu ar deputātiem