Vokālie ansambļi satikās koncertskatē

AKTUĀLI

23. septembrī izskanēja Augšdaugavas novada vokālo ansambļu koncertskate “Lai ieskanas rudens!”, pulcējot vokālos ansambļus, kas darbojas pašvaldības kultūras iestādēs. Šāda koncertskate tiek rīkota ik gadu ar mērķi veicināt vokālo ansambļu profesionālo meistarību, sekmēt repertuāra paplašināšanos un muzicēšanas tradīciju saglabāšanu.

Skatē piedalījās vokālie ansambļi piecās kategorijās – bērnu, senioru, sieviešu, vīru un jauktie vokālie ansambļi.

Ansambļu sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija kordiriģents, komponists un pedagogs Jevgeņijs Ustinskovs, mūzikas pedagoģe, kordiriģente Anita Zarāne un mūzikas pedagoģe Daina Paukšte.

Saskaņā ar skates nolikumu katram ansamblim bija jāizpilda trīs dziesmas: vienu latviešu tautasdziesmas apdari, vienu latviešu komponista oriģināldziesmu un vienu brīvas izvēles dziesmu. Turklāt visiem kolektīviem, izņemot bērnu kolektīvus, vismaz divas dziesmas bija jāizpilda a capella.

Žūrijas komisijas vadītājs Jevgeņijs Ustinskovs izteica gandarījumu, redzot dziedātāju vidū gan ilggadējus dalībniekus, gan jaunas sejas, tāpat pauda atzinību par jauniem un skaistiem skatuves tērpiem. “Man prieks, ka novadā ir dažādi kolektīvi – gan bērnu un jauniešu, gan jauktie, sieviešu un vīriešu, ir arī pusprofesionāls kolektīvs. Kopumā viss bija pozitīvi, jo īpaši pēc covid. Patīkami, ka cilvēki turpina dziedāt un to dara labā līmenī,” teica J. Ustinskovs.

Noklausoties visu kolektīvu sniegumu, žūrija izteica savu vērtējumu.

III pakāpes diplomu saņēma Maļinovas pagasta Saieta nama bērnu vokālais ansamblis „Avenes” (vadītāja Tatjana Zviceviča), Kalkūnes pagasta bērnu vokālais ansamblis „Zariņi” (vadītāja Larisa Sauleviča), Naujenes Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Odziņas” (vadītāja Tatjana Zviceviča), Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis „Čvartaks” (vadītājs Ansis Ataols Bērziņš) un Demenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Aizturi elpu” (vadītājs Zigfrīds Pļiska).

II pakāpes diplomu saņēma Sabiedriskā centra „Laucesa” senioru vokālais ansamblis „Prieks” (vadītāja Inna Kralika), Salienas kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Melodija” (vadītāja Natālija Davidova), Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas” (vadītāja Inna Kralika) un Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pērles” (vadītāja Brigita Madelāne).

I pakāpes diplomu saņēma Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ”Elēģija” (vadītāja Diāna Laizāne), Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes” (vadītāja Žaneta Gasjaņeca) un Subates Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte” (vadītāja Gunta Radzoba).

Augstākās pakāpes diplomu saņēma vienīgi Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On” (vadītāja Tatjana Vucāne).

Pirmās un augstākās pakāpes ieguvēji – “Stage On”, “Dzirkstelītes”, “Sonāte” un “Elēģija” – virzīti tālāk uz Latvijas vokālo ansambļu 2022. gada konkursa pirmo kārtu, kas notiks 29. oktobrī KC “Vārpa”.

Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansamblis “Radenie” Tatjanas Čuprovas vadībā, kurš izveidots ar mērķi pētīt slāvu tradīcijas, ieražas un mutvārdu folkloru, piedalījās skatē ārpus konkursa, izpildot slāvu garīgos dziedājumus. J. Ustinskovs izteica gandarījumu par izpildījumu un ierosināja kolektīvam startēt Latvijas dziesmu un deju svētkos kā mazākumtautību kolektīvam.

Diemžēl Višķu pagasta sabiedriskā centra sieviešu vokālais ansamblis "Anima Corde" nevarēja ierasties uz koncertskati slimības dēļ, taču ir izvirzīts doties uz Latvijas vokālo ansambļu 2022. gada konkursa pirmo kārtu.

Teksts, foto: Inese Minova

Vasaras darbi Zemgalē