Vasaras darbi Zemgalē

Demenes pagasts

Pēc neilga pārtraukuma un ierobežojumiem novada iestādēs vasaras brīvlaikā tika organizēti nodarbinātības pasākumi personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Jūnijā un augustā arī Zemgales vidusskolā praktiskā darba iemaņas guva 4 novada izglītojamie: Julija Kuprijanova, Edgars Vanags, Viktors Daņilovs un Artjoms Loginovs. Visi ir esošie vai bijušie skolas izglītojamie. Lūdzām jauniešus sniegt atbildes uz dažiem jautājumiem.

Kā jūs uzzinājāt par iespēju strādāt vasarā?

Julija un Edgars – Mums par šo programmu skolā pastāstīja skolotāja.
Viktors – Es izlasīju NVA mājaslapā un tur arī aizpildīju pieteikumu.
Artjoms – Mammai par šo iespēju pastāstīja novada sociālā darbiniece.

Kādi ir jūsu ieguvumi? Kādas izmaiņas ir notikušas?

Julija – Es pirmo reizi noformēju darba līgumu un patstāvīgi staigāju pa dažādām iestādēm. Nekad iepriekš nebiju lietojusi dārza šķēres, izmēģināju griezt krūmus. Tas nav viegli.
Edgars – Man līdz šim nebija nodokļu grāmatiņas un bankas konta, tagad tie ir noformēti. Pirmo reizi apmeklēju novada domi un nodarbinātības aģentūru.
Artjoms – Es pirmo reizi biju NVA. Agrāk biju dzirdējis, ka vecāki runā par “darba biržu”, uz kuru jābrauc “atzīmēties”, bet tagad zinu, kur tā atrodas un ko tur dara.
Viktors – Tā bija laba iespēja nopelnīt kabatas naudu.

Kas jums sagādāja grūtības?

Viktors, Artjoms – Grūtību nebija. Mēs dzīvojam Zemgalē, tāpēc mums šī darba vieta bija ļoti izdevīga, jo nevajadzēja ceļam tērēt ne laiku, ne līdzekļus.

Vai plānojat piedalīties nākamgad?

Edgars – Jā, noteikti.
Julija – Man patika tas, ka darbs nebija vienveidīgs. Mēs strādājām bibliotēkā, palīdzējām remontdarbos, uzkopām skolas teritoriju. Ja nākamgad būs tāds pasākums, noteikti pieteikšos.

Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēni uzsāka lasīšanas maratonu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”