Višķu pagastā atjaunots Ostrovas putnu vērošanas tornis

AKTUĀLI

Ekspluatācijā nodots Ostrovas putnu vērošanas tornis Višķu pagastā, kas tika atjaunots, īstenojot projektu “Daugavpils novada dabas un kultūras vērtību infrastruktūras uzlabošana un popularizēšana” ar Lauku atbalsts dienesta līdzfinansējumu.

Ostrovas putnu vērošanas torņa augstums ir 15 metri, tā atjaunošanu veica Daugavpils uzņēmums SIA “Defia”, būvdarbi izmaksāja ap 32 000 eiro.

Putnu vērošanas tornis atradās sliktā stāvoklī un nebija izmantojams, tāpēc tika veikta tā pilnīga rekonstrukcija. Ja iepriekš tornī vienlaikus varēja atrasties pieci apmeklētāji, tad pēc rekonstrukcijas tornī vienlaikus var uzkāpt desmit cilvēki. Objektā izvietota arī vizuālā informācija par putniem, kas mājo torņa apkaimē.

Īstenojot projektu, tika uzstādītas vairāk nekā 30 brūnās norādes uz dažādiem kultūras un  vēstures objektiem. Autoceļa Daugavpils-Silene posmā uzstādīts informācijas stends par Červonkas muižu, vēl viens stends uzstādīts  Daugavas krastā pie Lielbornes muižas. 

Projekta ietvaros izveidots klasteris, kurā Daugavpils un Augšdaugavas teritorijā esošie zoodārzi, mini zoo un iestādes reklamē cits citu, tādejādi palielinot informācijas pieejamību un apmeklētāju plūsmu.

Šī paša projekta ietvaros tika izveidota Slutišķu gravu taka, kas savieno Slutišķu sādžu un krauju. Mērojot šo taku, var iepazīt vairākus biotopus, aplūkot unikālo dabas pieminekli “Daugavas vārti”, gravas un baudīt skaisto dabu.

Projekta “Daugavpils novada dabas un kultūras vērtību infrastruktūras uzlabošana un popularizēšana” mērķis ir popularizēt sabiedrībā vietējās dabas skaistumu, putnu daudzveidību, neietekmējot to dabisko dzīves vidi,  uzlabot infrastruktūru šajos objektos, neradot papildus slodzi uz dabu un nodrošinot piekļuvi dabas objektiem, kā arī popularizēt zoodārzu iespējas novadā, kultūrvēstures un dabas objektus.

Bebrenes pagasta “Dzeguzītēs” darbojas serumnīca