Vieglās automašīnas KIA SPORTAGE pārdošana par brīvu cenu

AKTUĀLI

Vieglās automašīnas KIA SPORTAGE, reģistrācijas Nr.HK 4990, pārdošana par brīvu cenu.

Augšdaugavas novada pašvaldības Dubnas pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošo kustamo mantu – vieglo automašīnu KIA SPORTAGE, reģistrācijas Nr.HK 4990,  izlaiduma gads 2000.g. Vieglajai automašīnai nav veikta tehniskā apskate.

Vieglās automašīnas cena  350, 00 EUR (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).

Vieglās automašīnas atrašanās vieta – Nākotnes ielā 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas nov. Vieglā automašīna apskatāma, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 26597633, 65475232.

Personas, kuras vēlas iegādāties vieglo automašīnu KIA SPORTAGE, reģistrācijas Nr.HK 4990, līdz 2023.gada 8.maija plkst. 11.00,  iesniedz pieteikumu Dubnas pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov.

Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole starp šīm personām. Izsoles noteikumus skatīt šeit – IZSOLES NOTEIKUMI.

Jānis Strods – bibliotekārs un vēstures fans