Vēstures grāmatas “Ilūkste – Augškurzemes metropole” atvēršanas svētki Ilūkstē

AKTUĀLI

Katrs  solis ikdienā, kas kūst mūsu vārdos, seko, pieskaras pagātnei - glezno mūsu pilsētas sajūtas, emocijas, elpu, uztur dzīvību. Mēs esam tie, kas veido, mīl  mūsu pilsētu – Ilūksti no bezcerīgām drupām līdz baltām baznīcām.

11. jūnija pēcpusdienā Ilūkstes Kultūras un mākslas centra lielajā zālē pulcējās daudz cilvēku, lai piedalītos vēstures grāmatas “Ilūkste – Augškurzemes metropole” atvēršanas svētkos.

Grāmata pastāsta  par īpašu, unikālu pilsētu  Latvijas dienvidaustrumu  daļā, Daugavas upes kreisajā krastā. Tās apkārtne  ir bagāta ūdeņiem, mežiem un senajiem sēļu pilskalniem. Tie klusējot glabā pagātnes atstāto mantojumu. Šajā vietā stingri iesakņojies cilvēks  - sēlis, kā mācēdams, mīlot savu zemes strēli, pauguru un ūdens straumi. Viņš neatlaidīgi cīnījies, ņemdams rokās  kara cirvi, arklu,  vēlējās brist  pāri upei - mainīt vai pārdot dažādu mantu, materiālus vai mēroties amatu prasmē. Sēlis bija drosmīgs, greba laivu un devās  līdz pat  jūrai, kur sastapa lielas pilsētas.

Ikkatrs -  mēs, kas mīlam šo vietu - Ilūksti, gadsimtu duna nerimst,  vienmēr tā mostas ar baznīcu zvaniem, atgādinot  par to, ka pilsēta dzīvo! Ir atvērtas īpašas lappuses, lai ik katrs mēs lepotos ar šo Augškurzemes pērli – skaisto Ilūksti!

Pasākumā piedalījās grāmatas autore vēsturniece Aija Piļka  un viņas darba grupa – grāmatas zinātniskais recenzents, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents, Latvijas Nacionālās  bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs, novadpētniece Līvija Tamane un  grafikas dizainere Madara Pastare. Pasākumu atklāja Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (2004-2021), grāmatas idejas atbalstītājs Stefans Rāzna.

Apsveikuma runas teica Latvijas Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps, grāmatas “Ilūkste – Augškurzemes metropole” zinātniskais recenzents Mārtiņš Mintaurs, Augšdaugavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja Ieva Strode un citi svētku viesi.

Grāmatas autore prezentēja  īsu grāmatas saturu, ieskicējot būtiskākos pieturas punktus veiktajā divu gadu pētījumā. Līvija Tamane un Madara Pastare pastāstīja par saviem iespaidiem grāmatas tapšanas procesā. Autore atbildēja  uz klātesošo  uzdotajiem jautājumiem.

Pasākumā tika lasīta Ilūkstes dzejnieču Dzintras Margrietas Krievānes un Laimas Buķes dzeja Ilūkstei, Sēlijai un Latvijai.
Pasākuma viesus priecēja pianista Eduarda Zariņa izpildītās pasaules mūzikas šedevru improvizācijas, kā  arī jauno mākslinieku mākslas plenēros gleznotie Ilūkstes pilsētas skati, kas mākslinieces  Ilonas Linartes – Ružas vadībā bija izstādīti Ilūkstes Kultūras un mākslas centra  mazajā zālē.

Ikviens  cilvēks, viņa doma, darbs, dažāda veida izpausmes ir daļa no pilsētas. Viņš ir tas, kas bagātina, pilnveido, krāšņo, dodot  pilsētai mirdzēt caur gadiem un gadsimtiem. Cilvēka pieskāriens pilsētai ir unikāls un neatkārtojams. Lai tā nekad netiktu aizmirsta un būtu nepārtrauktā plaukumā un ziedēšanā - ir jāļauj pilsētai  pastāvēt caur cilvēka garu un dvēseli.

Autore no sirds pateicas visiem grāmatas izdošanas atbalstītājiem, visiem cilvēkiem, kas uzticēja fotogrāfijas, atmiņas, lai lasītājiem grāmata būtu vizuāli, estētiski un saturiski  baudāma, kā  arī  visiem cilvēkiem, kas radīja šos skaistos  svētkus mums visiem!

Vēsturniece Aija Piļka

Aicinām pieteikt dalību Ilūkstes pilsētas svētku tirdziņā