Vecāku profesiju popularizēšana

Ilūkste

Nedēļā no 25.aprīļa līdz 29.aprīlim Iestādes padome organizēja aktivitātes, kuru laikā tika popularizētas vecāku profesijas. Nodarbību mērķis - veidot bērniem lielāku priekšstatu un zināšanas par dažādām profesijām. Vecāki prezentēja bērniem savu profesiju, pastāstot un parādot, ar ko nodarbojas ikdienā, kādus darbus strādā. Iestādē ciemojās Dace Bitnere un Karolīna Šidlovska , Rimants Jankovskis un Kaspars Kancāns, kuri pārstāvēja Neatliekamās palīdzības darbinieku, ugunsdzēsēju un jaunsargu instruktora profesijas. Bērni ar uzmanību klausījās , vēroja un izradīja interesi, kā arī bija patiesi lepni par saviem vecākiem. Liels paldies par atsaucību, veltīto laiku, popularizējot savu profesiju un bagātīgo demonstrējamā materiāla klāstu, sniedzot ieguldījumu audzēkņu nākotnes profesijas izvēlē vecākiem, kuri sagatavoja nodarbības. Visus mūsu iestādes skolotājus un darbiniekus spēcina, motivē un iedvesmo jaunu mērķu sasniegšanai vecāku atsaucība, sadarbība, pozitīvi, uz attīstību vērsti priekšlikumi.

"Dots devējam atdodas!" Lai mums visiem kopā izdodas arī turpmāk!

Vadītājas vietniece izglītības jomā V. Vanagele

Daudzdzīvokļu mājā Eglainē ierīkos pacēlāju