Vasarsvētku sadancim Vabolē – 25!

Kultūra

Sestdien, 19. maijā, jau 25. gadu Vaboles parka laukumā notiks Daugavpils novada tautas deju kolektīvu Vasarsvētku sadancis. Pasākumā piedalīsies 21 tautas deju kolektīvs, kas izdejos XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku  lieluzveduma  „Māras zeme” programmu. Koncertā piedalās vieskolektīvi  - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta VEF kultūras pils Tautas deju ansamblis „Gatve”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Gatve – otrā iespēja” (abiem vad. Gunta Raipala), Ventspils novada Usmas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Usma” (vad. Agnese Sarma-Šķestere), Alūksnes Kultūras centra deju kopa „Olysta” un deju kopa “Jukums” (abiem vad. Agris Veismanis), Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” (vad. Laila Ozoliņa ), Līvānu novada Jersikas Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Latiņš” (vad. Madara Turkopole), Ilūkstes novada vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīles” (vad. Sandra Stašāne), Ilūkstes Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ance” (vad. Anita Meikšāne), Ērgļu novada deju kolektīvs „Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne), Krāslavas novada Krāslavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Raita” (vad. Valda Timule), Krāslavas pilsētas pamatskolas un Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Pastaliņas” (vad. Valda Timule), Dobeles novada Jaunbērzes Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Māra” (vad. Aigars Bajārs), Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Kauranieši”( vad. Ingrīda Kauranena), Daugavpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Leiļi” (vad.Aija Daugele).

Daugavpils novada kolektīvi – Līksnas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa” (vad. Vilma Tāraude), Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lakši” (vad. Aija Daugele), Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ezerzvani” (vad. Oksana Petaško), Vaboles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Aisma” (vad. Anita Šalkovska), Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”,  Tautas deju ansamblis „Līksme” (abiem vad.Aija Daugele).

Pēc koncerta – zaļumballe kopā ar grupu „Brōļi optimisti laivā”.

Pasākumu atbalsta Daugavpils novada dome un Vaboles pagasta pārvalde.

Naujenes MMS notika koncerts