Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai  

AKTUĀLI

No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu.

No 2020.gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu. Ja līdz šim piesakoties dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi bija jānodrošina vismaz 285 eiro par ha, tad 2020.gadā tie ir 350 eiro par ha. Savukārt, sertificētām bioloģiskajām saimniecībām - 210 eiro par ha līdzšinējo 200 eiro vietā.

Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa ekonomiskās grūtības lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, dienests tiem lauksaimniekiem, kas būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību maksājuma un akcīzes degvielas saņemšanai 2020.gadā, sākot ar šā gada 1.maiju ir tiesīgs piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā no 2019./2020 saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķināts no piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021.saimnieciskajam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Darbu sācis jauns vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā