Darbu sācis jauns vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā

AKTUĀLI

Valērijs Ašķeļaņecs ir jaunais vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā. Daugavpils novada domē ir sācis strādāt š.g. 8. aprīlī.

Dzimtais pagasts ir Nīcgale. Izglītību ieguvis Daugavpils Universitātē - maģistra grādu bioloģijas un skolotāja kvalifikāciju ģeogrāfijā un bioloģijā, bet vēlāk arī maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē divās specialitātēs - zemes ierīcībā un meža zinātnē.

Iepriekš darbojies zemes robežu uzmērīšanā, topogrāfiskajā uzmērīšanā kā zemes ierīcības inženieris. Kopš 2008. gada Valērijs sāka strādāt kā vecākais inspektors Lauku atbalsta dienesta kontroles un uzraudzības daļā, veicot platībmaksājumu kontroli, klientu apkalpošanu, projektveidīgo pasākumu kontroli u.c. darbus.

Hobiji: makšķerēšana, medības, biškopība.

Jaunajā darbā plānos ir apsaimniekot ezerus Daugavpils novadā, papildināt un uzraudzīt zivju resursus ezeros, informēt sabiedrību par veiktajiem darbiem, realizēt jau apstiprinātos projektus zivsaimniecībā, kā arī realizēt jaunus projektus.

Papildinās zivju krājumus divās Daugavpils novada ūdenstilpēs