Valsts svētku priekšvakarā pasniegti pašvaldības pateicības un atzinības raksti

AKTUĀLI

Latvijas tautai novembris ir īpašs laiks. Tas ir mēnesis, kurā ar pateicību atceramies un svinam mūsu senču drosmīgo ideju dibināt Latvijas valsti. 105 gadus atpakaļ, 1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padome Rīgas pilsētas 2. teātra ēkā paziņoja, ka suverēnā valsts vara Latvijā ir pārgājusi tās rokās un vērsās pie Latvijas pilsoņiem ar uzsaukumu, kurā pasludināja, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga un demokrātiska republika. Tam sekoja daudz smagu brīžu Latvijas vēsturē, tomēr par spīti tiem, latvieši spējā izcīnīt uzvaru, saglabāt savu kultūru, valodu un zemi.

Ieskatoties Latvijas valsts tapšanas vēstures sarežģītajos līkločos, var pārliecināties, ka latviešu tautas cīņa par savu valsti, par savas zemes neatkarību vienmēr ir saistījusies ar dziesmu un dziesmu svētkiem. Pirmajos Dziesmu svētkos 1873. gadā pirmoreiz kā apsveikuma dziesma skanēja Baumaņa Kārļa “Dievs, svētī Latviju!”, pirmoreiz latvieši jutās, ja ne vēl kā kungi savā zemē, tad jau kā saimnieki savos svētkos. Arī Augšdaugavas novada rīkotajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai skanēja Latvijas valsts Himna.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins: “Valsts svētki – Lāčplēša diena un Latvijas Republikas Proklamēšanas diena satuvina dažādu uzskatu un tautību cilvēkus. Šie svētki veido mūsu kopīgo sapratni par valsti, kura dzīvojam – Latviju. Ir pagājis kārtējais gads Latvijas pastāvēšanas vēsturē, varam atskatīties uz mūsu novada, valsts un pasaules mēroga notikumiem. Jau gandrīz divus gadus dzīvojam kara ēnā. Pavīd ziņas, ka austrumos esošais kaimiņš varētu neaprobežoties ar Ukrainas pilsētu iznicināšanu, un Baltijas valstu neatkarība tam joprojām nav pieņemama. Oktobrī saņemtie draudi skolu spridzināšanai sabiedrībā radīja stresu un pārdzīvojumu, vienlaikus sākās nežēlīgs konflikts tuvajos austrumos. Kā šādos apstākļos saglabāt mieru, cerību un ticību labajam? Ar skaistiem saukļiem “par mieru un pret karu” nevar iznīdēt absolūto ļaunumu. Ļaunums ir draudīgs, daudzveidīgs, atbaidošs un fanātisks. Tas sēj iznīcību un nāvi.” Domes priekšsēdētājs atzīmēja, ka gaišajiem spēkiem ir daudz spēcīgāki sabiedrotie – mērķu skaidrība, leģitimitāte, taisnīgums, vēlme aizsargāt savu tautu un valsti. Pretī ļaunumam jāliek spēks, apņēmība, jāziedo arī dzīvības – tāda ir brīvības augstā cena. “Mūžīga ir mūsu pateicība par katru, kurš ir atdevis dzīvību par Latviju!” teic A. Kucins.

Svinīgajā pasākumā ieradās godājamie ciemiņi – Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Latvijas Pareizticīgās baznīcas Daugavpils un Rēzeknes bīskapa Aleksandra sekretārs, Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs draudzes prāvests un Daugavpils dekanāta dekāns Mārtiņš Klušs, Laucesas Svēto Pētera un Pāvila draudzes prāvests Rolands Šakals, Daugavpils Jaunbūves draudzes mācītājs Georgijs Zamarajevs.

Svinīgajā pasākumā pateicības raksti tika pasniegti:

 • Biedrības “Stendera novadnieki” valdes loceklim Miervaldim Brodovam;
 • Kultūras pārvaldes Augšdaugavas novada bibliotēku metodiskā centra vadītājai Marinai Baranovskai;
 • IT nodaļas informācijas sistēmu administratorei Irinai Dudarevai;
 • Finanšu pārvaldes NĪN administrēšanas daļas vadītājai Marijai Boroņenko;
 • Finanšu pārvaldes NĪN administrēšanas daļas nodokļu inspektorei Svetlanai Ļeonovai.

Pārējos pateicības rakstu saņēmējus pašvaldība sveic pagastu pārvaldēs, valsts svētku pasākumu laikā. Pagastos pateicības pasniegs:

 • Bebrenes pagasta pārvaldes lietvedei Evitai Skrimblei;
 • Demenes pagasta pārvaldes sporta organizatorei Jolantai Morozovai;
 • Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas vadītājai Inārai Valpēterei;
 • Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei Veltai Šternai;
 • Augšdaugavas novada sporta skolas lietvedei Svetlanai Kuzminovai;
 • Kalkūnes pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītājai Tatjanai Rosovskai;
 • Kalupes pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Leonardam Draškam;
 • Kalupes pamatskolas direktorei Irēnai Mukānei;
 • Līksnas pagasta pārvaldes kultūras darba vadītājai Sintijai Gipterei;
 • Līksnas pagasta amatierteātra “Maskas” vadītājam Mārim Korsietim;
 • Naujenes pamatskolas skolotājai Inesei Locikai;
 • Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas izglītības skolotājai Jeļenai Vahruševai un dežurantei Anastasijai Kuhaļskai;
 • Skrudalienas pagasta pārvaldes Silenes bibliotēkas vadītājai Eleonorai Griškjānei;
 • Pašnodarbinātai personai, frizierei Jeļenai Hrapānei;
 • Skrudalienas pagasta pārvaldes traktortehnikas vadītājam Nikolajam Kovaļkovam;
 • Biedrības “Subatieši – sanākam, domājam, darām” biedram Gunāram Kraševskim;
 • Pensionārei Kirai Liniņai;
 • Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Subates draudzei;
 • Tabores pagasta deju kopas vadītājai Jeļenai Posternakai;
 • Vaboles pamatskolas vecākajai pavārei Inārai Bruņeniecei;
 • Višķu pagasta bibliotēkas vadītājam Jānim Strodam;
 • Višķu sociālās aprūpes centra vecākajai pavārei Inārai Beļķevičai, sociālajai darbiniecei Elitai Mogišai, aprūpētājai Jeļenai Kivriņai, aprūpētājai Svetlanai Rogovskai, vispārējās aprūpes māsai Tatjanai Lazdānei;
 • Pašvaldības aģentūras ”Višķi” traktortehnikas vadītājam Edijam Vanagam, vecākajai ēkas dežurantei Inesei Mozulei;
 • Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra sociālajai darbiniecei Svetlanai Miglānei;
 • Sociālā dienesta vecākajai sociālajai darbiniecei Reginai Gligorei;
 • SIA “DRS” Ķirurģijas klīnikas 2.ķirurgijas nodaļas vecākajai medicīnas māsai Valentīnai Smoļakovai, Ķirurģijas klīnikas 1.ķirurgijas nodaļas vecākajai medicīnas māsai Valentīnai Svokai, Plaušu slimību un tuberkulozes centra” galvenajam ārstam un Infekciju nodaļas vadītājai Eiženijai Ivanovai.

Atzinības rakstus saņēma:

 • Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Baravika;
 • Ilūkstes Kultūras un mākslas centra deju kolektīva "Ance" vadītāja Anita Meikšāne;
 • Augšdaugavas novada kultūras centra jauktā kora “Latgale” kormeistare Olga Bančenkova;
 • Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja Emma Malahovska;
 • Līksnas pagasta iedzīvotājs un aktīvais seniors Vladislavs Sergejevičs;
 • Pensionāre, akcionāre, AS “Latgales Bekons” padomes priekšsēdētāja vietniece Anna Kuzmina;
 • Pašnodarbināta persona Sergejs Jermaļonoks;
 • SIA “Defass - D” (valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Cinne un valdes loceklis Sergejs Nazarovs);
 • SIA “Bauform” (valdes loceklis Sergejs Šimans);
 • Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone;
 • Ilūkstes Raiņa vidusskolas Jaunsardzes instruktors un valsts aizsardzības mācības skolotājs Kaspars Kancāns;
 • SIA “DRS” Traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļas traumatologs, ortopēds Pēteris Ļoļāns un struktūrvienības “Centra poliklīnika” infektoloģe Iveta Jukšinska;
 • Augšdaugavas novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra sociālā darbiniece Jeļena Krjaukle;
 • Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Rasma Gribute.

Par svētku noskaņas radīšanu pateicamies Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblim “Līksme”, Dvietes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dviete”, Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” vokālajam ansamblim “Stage On”, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” jauktajam korim “Latgale”, Trio “Saule Madarās”, kā arī pasākuma vadītājam – aktierim Jēkabam Reinim.

✎Teksts, foto: D. Bitiņš

Jeļena Krjaukle: “Esmu dzimusi palīdzēt citiem”