Valsts svētki Demenes pagastā pēc tradīcijas nosvinēti krāšņi

AKTUĀLI

Pēdējā rudens mēnesī, neskatoties uz tumšajiem vakariem un aukstām dienām ir iemesls priecīgam noskaņām – valsts svētku svinēšanai. Novembrī mēs sajutām kopīgu prieku par Latvijas Dzimšanas dienu, par to, ka mēs visi esam kopā šajās dienās, un neskatoties uz atšķirībām, mūs vieno mūsu dzimtene – Latvija.

Kā ik gadu, arī šogad Demenes pagasta iedzīvotāji vienojās valsts svētku svinēšanas dažādās norisēs.

8.novembrī Demenes Kultūras namā notika radošā stunda “Sagaidot valsts svētkus”, kuras laikā bērni un jaunieši izveidoja sev un saviem tuviniekiem piespraudes, kurus pēc tam svētku laikā varēja piekārt pie apģērbiem, daži taisīja svētku svečturus no stikla burciņām. Paldies visiem, kas piedalījās darbnīcā.

11.novembrī Demenes pagasta jaunieši brauca uz Daugavpili, kur kopā ar Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotājiem, karavīriem, robežsargiem un jaunsargiem vienojās kopīgā Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā, lai pateiktos Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem. Pēc  gājiena  lāpas  tika  uzstādītas  Latvijas  stilizētajā  kontūrā  Vienības laukumā.

14.novembrī Demenes kultūras namā notika Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasākums “Daudz laimes, Latvija!”. Pasākumu ar uzrunu atklāja Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, kura apsveica visus klātesošos ar valsts svētkiem, novēlēja visiem klātesošajiem labklājību, stipru veselību un mieru, novēlēja būt sava pagasta un novada patriotiem, mīlēt savu dzimto zemi un lepoties ar to un pateicās par visu to labo, ko cilvēki dara Demenes pagasta un Latvijas labā.

Tad visi klātesošie kopā ar vokālu ansambli “Aizturi elpu!” (vad. Zigfrīds Pļiska) vienojās kopīgā Latvijas himnas dziedāšanā.

Pasākuma laikā ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu sociālā darba attīstībā un pilnveidošanā tika apbalvota  Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbiniece Inna Suvorova.

Turpinājumā visiem klātesošiem bija iespēja baudīt skaistu un  sirsnīgu koncertu, ko dāvāja Daugavpils Latviešu kultūras centra bērnu deju kolektīvs “Pienupīte” ( vad. Inese Zuģicka) un senioru deju kolektīvs “Atbalss” ( vad. Ivars Mironovs). Demenes pagasta pārvalde un pagasta iedzīvotāji no sirds priecājās un bija pateicīgi kolektīvu dalībniekiem, kas ar savām dejām sveica visus klātesošos un mūsu dzimteni skaistajos svētkos.

Pasākums noslēdzās ar kopīgu sveču iedegšanu (“Latvijas zīmēs”) laukumā pie Demenes kultūras nama un cienāšanās ar svētku torti. Klātesošie ar interesi baudīja Jeļenas Sterlānes fotogrāfiju izstādi “Četri gadalaiki Demenes pagastā”.

Paldies kolektīviem par skaisto priekšnesumu un uzdāvinātu prieka sajūtu. Paldies par dalību Zemgales vidusskolai un viesiem, kas atnāca uz pasākumu un piepildīja Demenes kultūras namu ar tik sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru!

Pateicamies Demenes pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu valsts svētku pasākumu organizēšanā.

Radošā meistardarbnīca "Mans Adventes vainags"