Valdība piešķir ikgadējo atbalstu lauksaimniekiem

AKTUĀLI

25. februārī, akceptējot Zemkopības ministrijas sagatavoto priekšlikumu, valdība atbalstīja 8,72 miljonu eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās un iepriekšējā gadā sākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem valsts atbalsts ļoti būtisks ir jomās, kas stimulē lauksaimnieku konkurētspēju.

Valsts piešķirtais finansējums lauksaimniekiem paredzēts galvenokārt šādiem pasākumiem:

- lopkopības attīstībai – 6,1 miljons eiro;

- augkopības attīstībai – 0,88 miljoni eiro;

- starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 0,52 miljoni eiro;

- tirgus veicināšanai – 0,38 miljoni eiro;

- pārtikas kvalitātes shēmām – 0,48 miljoni eiro;

- iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai – 0,34 miljoni eiro.

2020. gadā uz atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, un tuvākais iesniegumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir 13. marts.

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

_____________________________

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Akreditē Špoģu Mūzikas un mākslas skolu